Informatie

Informatie

Locatie

Diëtist op IJburg biedt nu ook online  begeleiding aan. Daarnaast kunt u ook naar verschillende locaties in Het Gooi komen.
Wanneer u zelf niet in staat bent om naar de praktijk te komen komt de diëtist bij u thuis. Eventuele extra kosten (afhankelijk van de afstand) zullen van te voren worden overlegd.

Vergoedingen

De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Elke zorgverzekeraar vergoedt 3 uur per kalenderjaar. Houdt u hierbij wel rekening met uw eigen risico. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. In de Algemene voorwaarden wordt het uitgebreider uitgelegd. Daarnaast is vergoeding van dieetadvisering opgenomen in diverse aanvullende verzekeringen. Het aantal minuten/bedrag verschilt per zorgverzekeraar, hiervoor kunt u informeren bij uw zorgverzekeraar.

Diëtist op IJburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De kosten declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars, hier heeft u geen omkijken naar.

Tarieven Diëtist op IJburg

Dieetadvisering zit voor 3 uur in het basispakket van uw zorgverzekeraar (dit gaat altijd eerst van uw eigen risico af). Het is mogelijk, dat u via uw aanvullende verzekering recht heeft op een extra vergoeding bovenop uw basisverzekering. 
Diëtist op IJburg heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Bij alle zorgverzekeraars kunt u zonder een verwijsbrief door ons begeleid worden.

Tarieven
Vergoeding zorgverzekeraar (3 uur in de basisvergoeding):
Intakegesprek (60 minuten en 30 min. administratie tijd);
3 vervolgconsulten.
De onderstaande tarieven gelden, wanneer uw vergoeding vanuit de basisverzekering op is en als u geen aanvullende verzekering voor dieetadvisering (meer) heeft:
Intakegesprek 112,50 euro (inclusief individueel dieetadvies) ;
Vervolgconsult 18,75 euro per kwartier eventueel + individueel dieetadvies*;
Online consult: 18,75 euro per kwartier eventueel + individueel dieetadvies*;
Telefonisch consult/ inhoudelijk mailcontact: 18,75 euro per kwartier eventueel + individueel dieetadvies*.
*Individueel dieetadvies is 18,75 euro per kwartier.

Verhindering
Bij verhindering dient een intake 48 uur en een vervolgafspraak minimaal 24 uur van te voren persoonlijk, telefonisch of per e-mail afgezegd te worden. Mocht dit worden nagelaten, dan brengt Diëtist op IJburg de kosten in rekening. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Directe toegankelijke diëtist

Diëtist op IJburg is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zelf een afspraak kunt maken,  zonder eerst met de huisarts/specialist te overleggen. Wanneer er sprake is van een (chronische) ziekte kan het van meerwaarde zijn dat de diëtist hierover informatie ontvangt van uw huisarts/specialist.

Verhinderd?

Bij afzeggingen minder dan 24 uur (vervolgconsult) of 48 uur (intakegesprek) van te voren is Diëtist op IJburg genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

Klik HIER voor de algemene voorwaarden.

Privacy verklaring

Klik HIER voor de privacy verklaring.